Πολιτική Απορρήτου

H παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας αναρτήθηκε στις 17.07.2020.

Kαλωσήρθατε στο «seatrac.gr», έναν διαδικτυακό τόπο, ο οποίος ανήκει και τον οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΤΟΒΕΑ ΜΕΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδός ΠΕΟ ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ αριθμός 289, πόλη ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26504 , Α.Φ.Μ. 800394232 (εφεξής η «ΤΟΒΕΑ»), Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ, [«εμείς», «εμάς», «μας», «TOBEA»].

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου [εφεξής ο «Ιστότοπος»]  υπόκειται στους Όρους Χρήσης και στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας & Πολιτική για Ιχνηλάτες, π.χ. Cookies («Πολιτική Ιδιωτικότητας»). Η Πολιτική Ιδιωτικότητας έχει επικαιροποιηθεί, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, ΓΚΠΔ, GDPR] και το Νόμο 4624/2019.

Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου δηλώνετε, άνευ όρων, ότι έχετε εξετάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί όλους τους όρους που περιλαμβάνονται στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους που περιέχονται στους Όρους Χρήσης ή/και στην Πολιτική Ιδιωτικότητας, θα πρέπει να απέχετε από την επίσκεψη και χρήση του του Ιστότοπου και των υπηρεσιών του.

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις και αναπροσαρμογές, από καιρού εις καιρόν, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, οι οποίες θα έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία που θα δημοσιεύονται στον Ιστότοπο. Σας καλούμε να εξετάζετε τακτικά την Πολιτική Ιδιωτικότητας, καθώς η συνέχιση της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς συνεπάγεται και δηλώνει ότι έχετε αποδεχθεί τις εν λόγω αλλαγές. 

Αν δεν συμφωνείτε με τη χρήση των δεδομένων σας σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε τον Iστότοπο.

Η TOBEA δεσμεύεται να σέβεται και να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας περιγράφει πώς η TOBEA, ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του ΓΚΠΔ, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα και άλλες πληροφορίες για εσάς, τους χρήστες του Ιστότοπου, και με ποιο τρόπο ο Ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες αναγνώρισης.

Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας εξηγεί:

Συλλογή προσωπικών πληροφοριών

Οι παρακάτω τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας μεταξύ των οποίων η διεύθυνση IP σας, η γεωγραφική σας τοποθεσία ο τύπος και η έκδοση του περιηγητή σας και το λειτουργικό σας σύστημα.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση του ιστοτόπου περιλαμβάνοντας την εξωτερική πηγή, τη διάρκεια της επίσκεψης, τΙς προβολές σελίδων και τη διαδρομή πλοήγησης στον ιστότοπο.
 3. Πληροφορίες όπως η διεύθυνση email σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας, η επιλογή του επιλεγμένου σας SEATRAC, τα οποία εισάγετε κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα.
 4. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη δημιουργία του προφίλ σας στον ιστότοπο μας μπορεί να είναι:
  • το όνομα σας (*)
  • το επώνυμό σας (*)
  • ηλεκτρονική διεύθυνση (*)
  • αριθμός τηλεφώνου (*)
 1. Πληροφορίες όπως το όνομα και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά την ρύθμιση των συνδρομών σας και για την αποστολή των emails και των ενημερωτικών δελτίων.
 2. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στον ιστότοπο μας.
 3. Πληροφορίες που προκύπτουν κατά τη χρήση του ιστότοπου, όπως πότε, πόσο συχνά και κάτω από ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.
 4. Πληροφορίες που κοινοποιείτε στον ιστότοπο με την πρόθεση της δημοσίευσης στο διαδίκτυο, οι οποίες περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη σας τις πληροφορίες προφίλ σας και το περιεχόμενο των δημοσιεύσεών σας.
 5. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με εμάς μέσω email ή μέσω του ιστοτόπου, περιλαμβάνοντας το περιεχόμενο επικοινωνίας και τα μεταδεδομένα (metadata).
 6. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε.

*Προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία κάποιου τρίτου ατόμου, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεση αυτού του ατόμου σχετικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών του, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται από αυτή την πολιτική στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. διαχείριση του ιστοτόπου και της επιχείρησης μας
 2. προσωποποιημένη διαμόρφωση του ιστοτόπου για εσάς
 3. ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών σας στον ιστότοπο μας
 4. αποστολή μη διαφημιστικών επικοινωνιών
 5. αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email ή κινητού τηλεφώνου σχετικά με τα αιτήματά σας
 6. αποστολή του ενημερωτικού δελτίου μας μέσω email ή τηλεφώνου, αν το έχετε ζητήσει (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε το ενημερωτικό δελτίο)
 7. αποστολή διαφημιστικών επικοινωνιών, σχετικών με την επιχείρηση μας ή τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων τρίτων μερών οι οποίες πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω κοινοποιήσεων ή, αν έχετε συμφωνήσει σε αυτό, μέσω email ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή αν πλέον δεν επιθυμείτε διαφημιστικές επικοινωνίες)
 8. παροχή στατιστικών δεδομένων των χρηστών μας σε τρίτα μέρη (τα οποία δεν θα είναι σε θέση να ταυτοποιήσουν κανένα χρήστη από αυτές τις πληροφορίες)
 9. διαχείριση αιτημάτων και παραπόνων που υποβάλατε οι ίδιοι ή σχετίζονται με τον ιστότοπο μας
 10. διατήρηση της ασφάλειας του ιστοτόπου και πρόληψη κατά οποιασδήποτε απάτης
 11. επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις παροχής του ιστοτόπου μας (περιλαμβάνοντας και τη επιτήρηση προσωπικών μηνυμάτων που διακινούνται μέσω της ιδιωτικής διαδικτυακής υπηρεσίας μηνυμάτων μας) και
 12. άλλες χρήσεις.

*Αν υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, θα δημοσιεύσουμε ή θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες σε συμφωνία με την αδειοδότηση σας. Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να περιορίσουν τη δημοσίευση των πληροφοριών σας στον ιστότοπο μας και μπορούν να διαμορφωθούν χρησιμοποιώντας τον έλεγχο απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα διοχετεύσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες χωρίς τη συναίνεση σας σε κανένα τρίτο μέρος ή σε οποιαδήποτε εμπορικό τμήμα τρίτου μέρους.

Κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, τα στελέχη, τους ασφαλιστές, ή τους επαγγελματικούς συμβούλους, τους εκπροσώπους τους προμηθευτές ή τους υπεργολάβους μας όπως απαιτείται για τους σκοπούς που αναφέρει η παρούσα πολιτική.

Μπορούμε να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές μας πληροφορίες:

 1. στο μέτρο που απαιτείται βάση νόμου
 2. σε σχέση με οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική νομική διαδικασία
 3. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας
 4. σε οποιονδήποτε βάσιμα πιστεύουμε ότι μπορεί να ανήκει στην δικαστική η οποιοδήποτε άλλη αρμόδια αρχή σχετικά με την κοινοποίηση πληροφοριών στην περίπτωση που θεωρούμε ότι η αντίστοιχη αρχή θα απαιτήσει την κοινοποίηση των συγκεκριμένων προσωπικών πληροφοριών.

Επίσης όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτα μέρη.

Αποθήκευση πληροφοριών

Για να κάνουμε το σκοπό μας πραγματικότητα (δηλαδή να σας ενημερώνουμε για τη κατάσταση του επιλεγμένου σας Seatrac) πρέπει να διαφυλάξουμε τις πληροφορίες σας στην ιστοσελίδα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Οι πληροφορίες είναι πλήρως ασφαλισμένες, καθώς είσοδο στη πλατφόρμα έχουν μόνο εκπαιδευμένα άτομα της TOBEA, στη πολιτική απορρήτου. Επιπλέον, για την ενημέρωση της κατάστασης ενός Seatrac μέσω τηλεφώνου χρησιμοποιείτε η ιστοσελίδα sms.theansr.com. Οι ιστοσελίδες αυτές συμφωνούν επίσης με τη πολιτική απορρήτου.

Διεθνείς μεταφορές δεδομένων

 1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκευτούν να επεξεργαστούν και να μετακινηθούν μεταξύ οποιωνδήποτε χωρών στις οποίες λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την παρούσα πολιτική.
 2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν αντίστοιχη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων με αυτή που εφαρμόζεται στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή.
 3. Οι προσωπικές πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπο μας ή υποβάλλετε προς δημοσίευση στον ιστότοπο μας, δύνανται να είναι διαθέσιμες μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή τη λανθασμένη χρήση τέτοιων πληροφοριών από τρίτους.
 4. Συμφωνείτε ρητά στη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων η οποία περιγράφεται στην προηγούμενη ενότητα.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

 1. Η προηγούμενη ενότητα ορίζει την διαδικασία και την πολιτική διατήρησης προσωπικών δεδομένων, που έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
 2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιοδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για περισσότερο από όσο διάστημα είναι απαραίτητο για αυτό το σκοπό.
 3. Χωρίς προκατάληψη στο άρθρο 2, συνήθως διαγράφουμε προσωπικά δεδομένα που εμπίπτουν στις κατηγορίες τύπου ημερομηνία/ώρα.
 4. Παρά τις υπόλοιπες διατάξεις που προβλέπει η προηγούμενη ενότητα, θα διατηρήσουμε έγγραφα (μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικά έγγραφα) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα
 5. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο.
 6. αν θεωρούμε ότι τα έγγραφα μπορεί να σχετίζονται με οποιαδήποτε νομική διαδικασία σε ισχύ και
 7. με σκοπό την εδραίωση, άσκηση ή υπεράσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας (μεταξύ των οποίων η παροχή πληροφοριών σε τρίτους με σκοπό την πρόληψη απάτης και την ελάττωση του πιστωτικού κινδύνου)

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

 1. Θα λάβουμε τις απαιτούμενες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας δεδομένων.
 2. Θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στους ασφαλείς (προστατευμένους με κωδικό και τείχος προστασίας) διακομιστές.
 3. Αποδέχεστε ότι η μετάδοση πληροφοριών στο διαδίκτυο είναι εγγενώς μη ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω διαδικτύου.
 4. Είστε υπεύθυνοι να διατηρήσετε εμπιστευτικό τον κωδικού που χρησιμοποιείτε, δεν θα σας ζητήσουμε τον κωδικό σας παρά μόνο όταν συνδέεστε στον ιστότοπο μας.

Τροποποιήσεις

Μπορεί να ενημερώνουμε την πολιτικής μας κατά καιρούς δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στον ιστότοπο μας. Θα πρέπει περιστασιακά να ελέγχετε τη σελίδα ώστε να σιγουρευτείτε ότι κατανοείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική μας. Μπορεί να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην πολιτική μας μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. 

Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας δώσουμε, οποιαδήποτε πληροφορία σας διατηρούμε. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στην παροχή στοιχείων ταυτοποίησης σας.

*Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που ζητάτε, για την επιτρεπόμενη από το νόμο περίοδο.

Τρίτοι ιστότοποι

Ο ιστότοπος μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους  και πληροφορίες από τρίτους ιστότοπους. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν φέρουμε ευθύνη για τις πολιτικές προστασίας και της πρακτικές τρίτων μερών.

Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν οι πληροφορίες που έχουμε για εσάς χρειάζονται ενημέρωση ή διόρθωση. 

 

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή το χειρισμό των προσωπικών σας στοιχείων από την TOBEA Μηχανολογικές Εφαρμογές Μ.Ε.Π.Ε. , παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@tobea.gr
 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Π.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 289 ΤΚ26504, Αραχωβίτικα
 • τηλεφωνικά στο 2610 93 22 40
 • με fax 2610 93 22 40

Ζωντανή εικόνα

Στον Ιστότοπο υπάρχουν πεδία που έχουν live εικόνες από παραλίες που έχουν τοποθετηθεί SEATRAC.

Το σύστημα Τηλεμετρίας μέσω του διαδικτύου και της τεχνολογίας Internet of Things, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες σε πραγματικό χρόνο να λαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή. Η διάταξη για την αυτόνομη πρόσβαση ΑμεΑ στη θάλασσα μπορεί να κάνει λήψη φωτογραφιών,  ασφαλείς όσον αφορά στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Η προστασία προσωπικών δεδομένων επιτυγχάνεται με την επεξεργασία των εικόνων τη στιγμή της λήψης τους, χωρίς να γίνεται αποθήκευση αυτών σε κάποιο μέσο. Η επεξεργασία των εικόνων γίνεται με ειδικά εκπαιδευμένους κώδικες, που θολώνουν πρόσωπα και σώματα που περιλαμβάνονται στη λήψη σε άμεσο χρόνο, ώστε να μην διακρίνονται τα στοιχεία του προσώπου και του σώματός τους, προκειμένου να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα των ατόμων και δεν απαιτείται αδειοδότηση από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αλλαγές στην παρούσα ειδοποίηση απορρήτου

Η παρούσα ανακοίνωση πολιτικού απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά την 17η Ιουλίου 2020. Η TOBEA μπορεί να τροποποιεί την παρούσα ειδοποίηση απορρήτου από καιρό σε καιρό για να τη διατηρεί ενημερωμένη ή να συμμορφώνεται με τις νομικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση που η TOBEA αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία στους αντιπροσώπους της ή τους υπαλλήλους της για τους σκοπούς αυτούς, ο εν λόγω αντιπρόσωπος ή υπάλληλος θα είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εκτός από τις γνωστοποιήσεις που είναι εύλογα απαραίτητες για τους σκοπούς που προσδιορίζονται παραπάνω, η ΤΟΒΕΑ μπορεί να αποκαλύψει τα προσωπικά σας στοιχεία στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο, σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή ενδεχόμενη δικαστική δίωξη και για να διαπιστώσει, άσκηση ή υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων του.

 

Espa Banner GR